Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Διάφορα έπιπλα και εργαλεία στη Σαντά

Πέσσκος: θερμάστρα από  λαμαρίνα για θέρμανση και ψήσιμο φαγητού τo χειμώνα.
Θερινή κατοικία στα παρχάρια

Μασσιά: σίδερο για τη φωτιά.

 Κουνίν:μεγάλη κούνια με τορνευτά ξύλα και χρωματισμένη (σαντέτκον κουνίν)· υπήρχε και άλλη μικρή, χαμηλή και άτεχνη (αρμενοκούν) αλλά δεν τη χρησιμοποιούσαν.

Τραπέζ: μονοκόμματο στρογγυλό και με προεξοχή στην περιφέρεια-είχε ενα ποδάρι κωνικό γινόταν με τόρνο.

  Στολ:    τραπέζι από σανίδια με 4 πόδια, από το τέλος του περασμένου αιώνα.

Σκαμνίν: χαμηλό σκαμνί πλεκτό, όταν χαλούσε το πλέξιμο το έντυναν με ακατέργαστο δέρμα μοσχαριού (ποστ)· το ρήμα ποστώνω.

Καλάθ: καλάθι διαφόρου μεγέθους και σχήματος. 
1) ράχχας καλάθ: για μεταφορά πραγμάτων από τα παρχάρια, από την Τραπεζούντα  και ξύλων ή κουθουριών από το δάσος. 
2) Αχχερονοκάλαθον: μεγάλο για τη μεταφορά χόρτου από τον αχερώνα στο στάβλο. Οταν τα καλάθια φθείρονταν στον πάτο τα επόστωναν (ποστοκάλαθα). 
3) Αρδαχτερόν: μικρό καλάθι του χεριού με χερούλι. 
4) πατέλα: μικρό καλάθι με χερούλι και βάση τετραγωνική.
 5) Καρνάλ : ρηχό καλάθι με χερούλι, για το ψωμί κ.ά.

Τσσίκουτον: σκούπα από χλωρά κλαδιά έλατου για σκούπισμα του εδάφους που ήταν χώμα.

Τσουχαβέλ: σκούπα του στάβλου και της αυλής από θάμνους (διφόρια, φτελιά κ.ά.).

Ιφτιάρ: Φτυάρι σιδερένιο για το στάβλο.

Χιονίφτιαρον: Φτυάρι μεγάλο ξύλινο για το χιόνι.