Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Ποντιακός Καζαμίας -ΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

Δευτέρα
«Την Δευτέραν κετσινεύνε οι τεμπέλ’, που ’κι δουλεύνε»

Τρίτ ’

«Την Τρίτ’ μ’ αρχινάς δουλείαν, θα ευρίκ’ σε αναποδίαν»

Τετράδ’

«Που νηστεύνε την Τετράδ’, κόφνε τη διαβόλ’ τ’ ουράδ’»

Πέφτ’

«Δούλεψον όλεν την Πέφτ’ και όσον ντο θέλ’τς, κουρφεύτ’»

Παρασκευή

«Η Παρασκευή κλαιμένον, λημονεύ’ν’ αποθαμένον»

Σάββα

«Την Σάββαν αν έεις δουλείαν, τούλωσον, μ’ εβγάλ’ς λαλίαν»

Κερεκή

«Οσήμερον εν Κερεκή, στα ολίγον κι επ’ εκεί.
Την Κερεκήν που δουλεύ’, την Δευτέραν’ κ’ αρτουρεύ’».


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

κετσινεύνε = συντηρούνται, κουτσοπερνάνε, 
κουρφεύτ’ = παινέψου,
λημονεύ’ν’ (λημονεύω) = μνημονεύουν, ενθυμούνται,
 τούλωσον = μη μιλάς, κόφ’ το,
 αρτουρεύ’ = περισσεύει.