Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Νεοσανταίοι ...3 γενιές!!!

video


Το ύψωμα "Ντεβέ Καρά" στη Ν. Σάντα


Το video είναι   δημιουργία του Γιώργου Χωλίδη (Γούλη)