Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Εκδήλωση στη Βέροια
Σᾶς καλοῦμε νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὴν ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνουμε στὴ Βέροια, στὸ Παύλειο πολιτιστικὸ κέντρο , τὴν Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 11.30 π.μ. με θέμα ” Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὡς πρότυπο ἡγέτη”. 
Ὁμιλητὴς Μαλκίδης Θεοφάνης, Δρ. κοινωνικῶν ἐπιστημῶν. 

Στὴν ἐκδήλωση θὰ προβληθεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ντοκιμαντὲρ τῆς «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» ἀφιερωμένο στὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, τὸ ὁποῖο, ὁλόκληρο, θὰ διανέμεται δωρεὰν μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκδήλωσης.