Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Γενοκτονία και εθνοκάθαρση μνήμης

Τα Ποντιακά σωματεία του νομού Δράμας  οργανώνουν  εκδήλωση   την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας  και ώρα 6:μμ, με  θέμα «Γενοκτονία και εθνοκάθαρση της μνήμης».
Ομιλητής Θ. Μαλκίδης,    μέ­λος της Διε­θνούς  Έ­νω­σης Α­κα­δη­μα­ϊ­κών για τη Με­λέ­τη των Γε­νο­κτο­νιών, η ο­ποί­α το 2007 α­να­γνώ­ρι­σε τη Γε­νο­κτο­νί­α των Ελ­λή­νων, των Αρ­με­νί­ων και των Ασ­συ­ρί­ων.