Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

ΠΕΝΘΟΣ

Άγιος Χριστόφορος - Πιστοφάντων
Φορούσαν μαύρο τσίτ’, μαύρον σπαλέρ και μαύρα ορτάρια, η τσόχα (επανωφόρι) ήταν μαύρη. Αναποδογύριζαν τις φωτογραφίες (όσοι είχαν) επερμάτωναν τ’ οσπίτ’. Δεν πήγαιναν στη δουλειά τις πρώτες μέρες μετά την ταφή, δεν έτρωγαν ή έτρωγαν πολύ λίγο.
Οι άντρες άφηναν τα γένια τους τουλάχιστο ως τα σαράντα. Δεν πήγαιναν σε γιορτές, αρραβώνες ή γάμους· μόνο στις κηδείες πήγαιναν, για να κλάψουν και να ξαλαφρώσουν. Οι χήρες, τα πρώτα χρόνια, ούτε στην εκκλησία πήγαιναν, εκτός για να μεταλάβουν.