Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Εδέβαν τα νεότητα μ'


Φωτο: Γλεντι στη Σαντα...δεξια διακρίνεται ο λυραρης Γιάννης Τσορτανίδης (Τσορταντ'ς)