Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Εδέβαν τα νεότητα μ'


Φωτο: Γλεντι στη Σαντα...δεξια διακρίνεται ο λυραρης Γιάννης Τσορτανίδης (Τσορταντ'ς)