Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Γιάννης Τσορτανίδης & Παντελής Σεβαστίδης

Στην ακρη δεξιά διακρίνεται ο Παντελής Σεβαστίδης


Απο Δεξια : Χαράλαμπος Χρυσοστομίδης,Παντελής Σεβαστίδης,Θεόφιλος Ασλανίδης, Νίκος Χρυσοστομίδης.

Καλλιτεχνικό αφιέρωμα από την Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής (Ε.Πο.Ν.Α.) στους κύριους εκφραστές της μουσικής παράδοσης της Σάντας, Γιάννη Τσορτανίδη (Τσορτάν) και Παντελή Σεβαστίδη (Παντελίκα).