Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Άγιος Κωνσταντίνος-Ζουρνατζάντων
Η ελεημοσύνη σε χρήματα ή είδη τροφής και ρουχισμού δινόταν στο όνομα  ή όλων μαζί των πεθαμένων, έπρεπε όμως να γίνει κρυφά, για να μη προσβάλλεται ο ευεργετούμενος. Τη Μεγάλη Σαρακοστή για την ψυχή των πεθαμένων μερικοί εδιάριζαν λαβάσια (μοίραζαν φουρνόπιτες) στις γυναίκες  που νήστευαν ύστερα από το απόδειπνο.
Μερικοί έβλεπαν στ' όνειρα τους το νεκρό να τους προτρέπει να κάνουν ελεημοσύνες [ορωματίασε με ή εφάνθε με ο πεθερό 'μ (η πεθερά 'μ)].