Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Η 28η Οκτωβρίου, η παιδεία και τα σχολικά βιβλία

Οι αγώνες που έδωσε το Ελληνικό έθνος είχαν την μορφή άμυνας, αντίστασης, ή απελευθέρωσης Ελληνικών εδαφών, Ελληνίδων και Ελλήνων και τελικά την 28η Οκτωβρίου ο ελληνικός λαός επέλεξε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία από την ήττα και την ταπείνωση. Και μάλιστα έναντι ενός εχθρού με πολύ περισσότερες και ποιοτικότερες δυνάμεις.

Η παιδεία είναι ο πρωταγωνιστικός δίαυλος για να περάσουν μηνύματα αντίστασης και ηρωισμού στους νέους ανθρώπους, όπως άλλωστε προβλέπει και ο καταστατικός χάρτης της Ελλάδας, το Σύνταγμά της. Ωστόσο από το 2006, δια των σχολικών βιβλίων, η παιδεία κάθε άλλο προβάλλει σχετικά παραδείγματα και υποδείγματα αντίστασης, όπως αυτό της 28ης Οκτωβρίου. 
Ο Θεοφάνης  Μαλκίδης και ο Δημήτρης Νατσιός συζητούν στη Δέλτα Τηλεόραση  Θράκης για την 28η Οκτωβρίου, την παιδεία των Ελλήνων και των Ελληνίδων και τα σχολικά βιβλία.