Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Σ'ΕΜΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΑΣ ΕΣΥ ΘΑ ΕΥΤΑΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΝ;;

Ο Ταγανέας τη Χρύσονος(ολίγον ταβακαλωτός) εσέβεν έναν ημέραν σο ζαχαροπλαστείον τη Θέμη τη Αγαθόπουλονος, εστάθεν ολίγον κ' επεκεί είπεν:
-   Θέμη, 'κι θα δις με πέντε δραχμάς ;
-   Ας δίγω σε είπεν ο Θέμης, άμα πέει με ντο θα ευτάς ατα ;
-Θέλω να πάω αγοράζω παγωτόν , γιατί πολλά έσυρεν ατό η ψη μ’.
-   Σκύλ' υιέ, είπεν ατόν ο Θέμης, εγώ παγωτόν πουλώ, ας δίγω σε όσον το θελτς.
Ο Ταγανέας εγροτέρεσεν τον Θέμην κ' επεκεί είπεν ατον:
-   Σ' εμά τα παράδας εσύ θα ευτάς κουμάντον ;

ΚΙΛΚΙΣ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Εσέβεν = μπήκε
'κι θα δις με = δε θα μου δώσεις ;
Ας δίγω σε = να σου δώσω
άμα πέει με ντο θα ευτάς ατα =αλλά πες μου τι θα τα κάνεις ;
πολλά έσυρεν ατο η ψη μ'= πολύ το θέλησε η ψυχή μου
ας δίγω σε = να σου δώσω
εγροτέρεσεν ατον = τον αγριοκοίταξε
 κ' επεκεί = και μετά


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ 

Φιλόλογος- Συγγραφέας